top of page

Mètode Artigal  (Kids 1-2)

 

Josep Maria Artigal és un mestre i investigador català que ha desenvolupat un mètode innovador per a l’aprenentatge de llengües estrangeres a Educació Infantil. Aquest mètode proposa una manera de construir l’aprenentatge de la llengua estrangera entre els tres i els set anys. El mètode està basat en contes senzills i significatius per als alumnes on ells hi participen de forma activa.

Artigal ens proposa una metodologia basada en els story-tellings, és a dir, contes que són escenificats de manera col·lectiva i conten amb un suport visual, amb la finalitat que els nens siguin capaços de reproduir els contes i emprar el suport visual d’una manera autònoma, i sobretot, dur aquesta pràctica a terme fora de l’escola.

D’aquesta manera s’aconsegueix evitar l’ús de la llengua materna dins l’aula, les possibles traduccions que facin els nens, que els motivi el fet d’escoltar per a, finalment, ser ells els que parlin i els altres els que els escoltin, i sobretot, fer a les famílies participants actius d’aquest procés d’aprenentatge.

Les llengües no s’aprenen primer i s’usen després. S’usen i és llavors quan s’aprenen. És a dir, s’aprèn a parlar parlant.

D’aquesta manera J. M. Artigal afirma que les coses no s’aprenen quan algú ens les explica sinó quan les fem i som nosaltres qui després les expliquem a algú altre. Així doncs, la llengua s’aprèn quan algú l’usa amb algú altre, i és aleshores quan l’acte didàctic d’explicar un conte consisteix a situar l’alumne en posició de qui l’explica.

bottom of page